خدمات درمانی

خلاصه

خدمات سالمند علاوه بر نیازهای عمومی سالمندان، شالمل خدمات درمانی و پزشکی نیز می گردد.

۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۲ دي
282
خدمات درمانی

خدمات سالمند علاوه بر نیازهای عمومی سالمندان، شالمل خدمات درمانی و پزشکی نیز می گردد.

خانواده فرد سالمند در صورت دارا بودن عضو سالمند بیمار، می بایست درخواست نیروی پرستار و یا بهیار از موسسات پرستاری نماید. بدین ترتیب، انجام خدماتی چون کنترل علایم حیاتی، تعویض پانسمان زخم سالمند، انجام تزریقات عضلانی، وریدی و ... در صورت نیاز، تزریق انسولین به سالمندان دیابتی و بسیاری خدمات دیگر، از جمله سرویس های درمانی مورد نیاز سالمندان می باشد